Nedgang i ledigheten siden april i fjor, men økning den siste måneden