Den nesten sammenhengende nedgangen vi har hatt i ledigheten siden april er dermed brutt. Det er nå 4 019 helt arbeidsledige i fylket. Dette er en økning på 104 personer den siste uken, og størst er økningen i Ålesund, med 79. Fordelt på yrker ser vi at den største økningen er innen reiseliv og transport, fra 462 til 504.

  27.10.20 03.11.20 10.11.20 17.11.20
Helt ledige 4 059 3 999 3 915 4 019
Delvis ledige 3 308 3 290 3 236 3 187
Arbeidssøkere på tiltak 784 772 804 814

Se hele oversikten over ledige i Møre og Romsdal fordelt på kommuner og yrker pr. 17. november 2020: Statistikk over arbeidsledige

Se oversikt over arbeidsmarkedet for hele landet: Sentral statistikk om arbeidsmarkedet