1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

 

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et lavere antall helt ledige sammenlignet med oktober i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt noe i oktober måned.

 

Lavest ledighet i Nord-Østerdal

Nord-Østerdal hadde fylkets laveste ledighet med 0,8 prosent. Sør-Østerdal hadde høyest ledighet med 2,2 prosent. Ledigheten i Lillehammerregionen holder seg fortsatt lav med sine 1,2 prosent. Både Nord-Østerdal og Lillehammerregionen hadde dermed en ledighet som var på samme nivå som i oktober i fjor.

 

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Ved utgangen av oktober måned var det klart flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 510 helt ledige arbeidssøkere. Dette er en økning sammenlignet med samme måned i fjor. Nest flest ledige var det innen serviceyrker og annet arbeid der 396 personer var helt ledige. Innen denne yrkesgruppen var ledigheten på samme nivå som i fjor.

 

Stillingstilgangen på samme nivå som i fjor

I oktober måned var det en tilgang på 2 009 ledige stillinger i Innlandet. Dette var 58 flere stillinger enn i oktober i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 446 stillinger. – Det var også stor stillingstilgang innen flere andre yrkesgrupper. Dette burde innebære gode muligheter for arbeidsledige både med og uten fagbrev eller høyere utdanning til å skaffe seg arbeid, avslutter direktør Bjørn Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011