Uførestatistikk Innlandet pr mars 2020 – hovedpunkter:

  • Pr mars 2020 var det registrert i underkant av 31 100 mottakere av uføretrygd i Innlandet. Dette tilsvarer 13,6 % av befolkningen mellom 18 og 67 år i Innlandet. Dette er tredje høyest i landet etter Agder (13,9 %) og Nordland (13,7 %). For landet var denne andelen 10,4 %.
  • Antall uføre i Innlandet har økt med nesten 300 personer (0,9 %) siden utgangen av forrige kvartal og med 1 000 personer (3,3 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jevnaker og Lunner er trukket ut fra antallet i fjor siden disse kommunene da lå i gamle Oppland fylke, mens de nå ikke ligger i Innlandet fylke, men tilhører Viken fylke.
  • Antall unge uføre under 30 år har økt med nesten 200 personer (13,3 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Også her er Jevnaker og Lunner trukket ut fra antallet i fjor.
  • I Innlandet er andelen kvinner med uføretrygd (16,3 %) høyere enn andelen for menn (11,1 %).
  • For mer statistikk som viser både antall og andel uføre, fordelt på kjønn, alder og kommuner, viser vi til de sentrale sidene med kvartals- og månedsstatistikk på nav.no.

Statistikk