• 11 000 arbeidssøkere tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,2 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 490 (2,9 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 6 240 (3,3 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 4 760 (2,5 % av arbeidsstyrken).
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-270 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-100 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • 1 130 av de helt ledige er permitterte, mens 2 480 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 380 færre permitterte enn i forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 1,9 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 38 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 38 2020