Utprøvingsrommet - stolar med oppreisingsfunksjon

Oversikt over løftestolar på Utprøvingsrommet.

Rammeavtale for stolar med oppreisingsfunksjon gjeld 01.05.18 - 30.04.21.

På rammeavtalen er tre produkt representerte, i ulike konfigurasjonar. På utprøvingsrommet er stolar i post 10 tilgjengelig for utprøving. Dette er stoler med sving, tilt og individuell regulering av rygg, leggstød og oppreisingsfunksjon. Stolane i dei andre postane er lik i seteeininga, men har ulike storleikar og konfigurasjonar. 

Desse stolane er tilgjengelege for utprøving: 

Rangering
i post 10

Produkt

Beskriving

Leverandør

Setebreidd

Post 1 Nova Stol i stoff med skråløft Sunrise Medical 53
Post 2 Arctic Stol i stoff med skråløft Hepro 50
Post 2 Arctic Stol i hud med rettløft Hepro 50
Post 3 Firform Stol i hud med rettløft og ILPM+ rygg Medema 51

Nokre typar tilbehør er også tilgjengeleg. Tilbehøret er merkt med hms-nummer og namn.

Nokre av stolane er resirkulerte produkt, og farge kan difor avvike frå det nye anbodet.

Vil du prøve stolane?

Utprøvingsrommet er tilgjengeleg for alle som ynskjer å prøve dei prisforhandla løftestolane.

Viss du treng hjelp frå rådgjevar ved NAV Hjelpemiddelsentral under utprøvinga, må du fylle ut tilvisingsskjema og sende det til NAV Skanning. Rådgjevar vil ta kontakt for å avtale tid.