På Utprøvingsrommet finn du ein del av dei hjelpemidla som oftast er nytta i samband med utprøving. Utvalet kan variera, så sjekk oversikten over tilgjengelege hjelpemiddel når du skal foreta utprøving.

Det står pc i lokala, og her kan ein finne nødvendige skjema og skrive søknad. Søknaden kan ein levere i resepsjonen på NAV Hjelpemiddelsentral, i samband med utprøvinga.

Opningstider

Utprøvingsrommet et stengt inntil vidare, på grunn av koronasituasjonen.

Til vanleg kan rommet nyttast kl. 09.00-14.00 alle kvardagar. Det kan bli endringar i opningstidene i feriar, høgtider, ved intern opplæring og liknande.

Slik gjer du

Slik går du fram hvis du vil nytte Utprøvingsrommet:

  • Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Vestland på telefonnummer 407 02 812.
  • Opplys om at du vil reservere Utprøvingsrommet (rom 303).
  • Henvend deg i resepsjonen når du kjem til hjelpemiddelsentralen for utprøving.

Open dag for elektrisk og manuelle rullestolar

Kvar onsdag er det Open dag på Utprøvingsrommet kl. 10.00-14.00.

Open dag er avlyst inntil vidare, som eit tiltak for å førebygge koronasmitte.

Open dag er eit tilbod der brukar, saman med kommunal ergo- eller fysioterapeut, kan prøve prisforhandla rullestolar. Rådgjevar og tekniske tenester frå NAV Hjelpemiddelsentral Vestland er tilgjengelege for spørsmål.

Open dag er eit lavterskeltilbod som kan nyttast utan henvisning. Ved komplekse problemstillingar eller behov for å prøve rullestolar som normalt ikkje er tilgjengelege på Utprøvingsrommet, må du sende henvisning på vanleg måte.

Send e-post til Vbeke Svalland viss du har spørsmål om Open dag.

Open sykkeldag

Det er Open sykkeldag kvar torsdag kl. 12.00-14.00 i vårsemesteret.

Open sykkeldag er eit tilbod der brukarar frå 0-26 år, saman med sin lokale ergo- eller fysioterapeut, kan prøve prisforhandla syklar. Rådgjevar frå NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen er tilgjengeleg under utprøvinga.

Sykkeldagen er eit lavterskeltilbod du kan nytta, utan å sende henvisning. Ved komplekse problemstillingar eller behov for å prøve ut syklar som til vanleg ikkje er tilgjengelege, må du sende henvisning.

Det vil i større grad bli sett fram syklar og tilbehør. Det blir forventa at kommunal fysio- eller ergoterapeut har kjennskap til produkta og kan gjennomføre utprøving. Rådgjevar er tilgjengeleg for spørsmål.

Send e-post til Lene Dahle viss du har spørsmål eller vil delta på sykkeldagen. 

Hugs sykkelhjelm!