Hjelpemidler som er i bruk må med jevne mellomrom byttes ut.

Bytte av hjelpemidler som er i utlån kan gjøres i følgende situasjoner:

  • Utlånt hjelpemiddel passer ikke. Nytt utlån skal være i henhold til opprinnelig vedtak og gjeldende regelverk.
  • Erstatning av utslitt hjelpemiddel. Hjelpemiddelet erstattes av tilsvarende hjelpemiddel etter gjeldende regelverk.
  • Bytte av defekt hjelpemiddel.

Ved behov for bytte av hjelpemidler benyttes Skjema for bytte-deler-tilbehør.

 

Ved endret behov må det settes frem ny søknad.