Generell informasjon

Dersom du ønsker å avtale tid for å presentere/demonstrere dine hjelpemidler/produkter, så velg lokasjon for ytterligere informasjon, og for å avtale tid.

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Levanger. Kontaktperson Inger Marie Johansen, telefon 412 87486. Onsdag er demodag, kl 12.00-13.30.

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Trondheim. Avtales på tlf 407 02816. Fredag er demodag.

 

Rolle-, ansvars- og arbeidsdeling

Her finner du en beskrivelse av rolle-, ansvars- og arbeidsdelingen mellom produsent, leverandør, Medtek Norge og NAV ved innkjøp og formidling av hjelpemidler og utstyr til bil.

 

Retningslinjer og rutiner:

Forventninger til leverandører i forbindelse med prosjektering.

 

Skjema

Demonteringsskjema; fastmonterte hjelpemidler

Demonteringsskjema; heis og løfteplattform

Demonteringsskjema; kjøreramper

Demonteringsskjema; omgivelseskontroll

Kontrollskjema; montering av dørautomatikk branndør (EN16005)

Oppmåling og prosjektering

Tilstandsrapport ved befaring av dørautomatikk på branndør (EN16005)

Utlevering av fastmontert utstyr