Det er brukerutvalget for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging som har gått inn for ordningen, og brukerorganisasjonene FFO og SAFO sentralt har ansvar for å finne representanter til utvalgene. Utvalget skal ha møte en gang hvert halvår, og ordningen skal evalueres.

Medlemmer i brukerutvalget for NAV Bilsenter Nord-Norge:

 

Mandat  

Referat fra brukerutvalgsmøter