Opplæringsplan ved formidling av elektrisk rullestol

  • Brukers funksjonsevne
  • Praktiske problemer stolen skal løse
  • Hvor skal stolen brukes? Bare ute, både inne og ute?
  • Skal stolen brukes lenge om gangen, eller bare på korte strekninger?
  • Skal stolen brukes året rundt eller bare i sommerhalvåret?
  • Kjøreforholdene: hvor oversiktlig er trafikkbildet og trafikktryggheten?
  • Behov for kjøre –og trafikkopplæring?