Valget må gjøres ut ifra den enkeltes behov for sittekomfort og forutsetninger for å ferdes trygt med elektrisk rullestol.Dette er viktige punkter å huske på ved formidling av elektrisk rullestol:

  • Brukers funksjonsevne
  • Praktiske problemer stolen skal løse
  • Hvor skal stolen brukes? Bare ute, både inne og ute?
  • Skal stolen brukes lenge om gangen, eller bare på korte strekninger?
  • Skal stolen brukes året rundt eller bare i sommerhalvåret?
  • Kjøreforholdene: hvor oversiktlig er trafikkbildet og trafikktryggheten?
  • Behov for kjøre –og trafikkopplæring?

Kommunen sitt ansvar omfatter alle ledd i formidlingsprosessen, fra å hjelpe brukar til å finne riktig hjelpemiddel, opplæring i å bruke hjelpemidlet og å evaluere nytten av det.I følge trafikkreglene er en rullestolbruker å regne som ”gående” i trafikken så lenge farten er under 10 km/t. Det betyr at den som kjører rullestolen må rette seg etter de reglene som gjelder for fotgjengere. Behovet for kjøre- og trafikkopplæring varierer med hvor bruker ferdes, og hvor komplisert trafikkbildet er.Det ingen som har et klart ansvar for å gi brukere av elektriske rullestoler et tilbud om trafikkopplæring. I praksis blir det derfor opp til bruker selv å skaffe seg denne kunnskapen, men siden kommunen har ansvar for å formidle tekniske hjelpemidler har en del kommuner inkludert kjøretrening og trafikkopplæring i formidlingen.NAV Hjelpemiddelsentral Østfold har hentet dette stoffet fra Sogn og Fjordane . Kommunene Vik og Årdal har rutiner for å kartlegge brukers funksjon og å observere hvordan bruker kjører i trafikken.Her finner du: