Parkering

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har totalt 15 parkeringsplasser reservert for besøkende til sentralen. Dette inkluderer fem HC-plasser utenfor Kabelgata 2 og to HC-plasser utenfor Kabelgata 1. Kursdeltakere med bil må bruke betalingsparkeringen i Haraldrudveien. Kart over parkeringsplassene finner du nederst på siden. På grunn av utviklingen av Økern som byområde, kan det ofte være bygge- og veiarbeid i nærheten av våre lokaler. Vi anbefaler derfor at du beregner god tid hvis du skal kjøre til oss med bil, og vær oppmerksom på alternativ skilting.

Hovedbygget - Kabelgata 2

HC-parkering (parkeringsplasser for bevegelseshemmede)

Du finner fem parkeringsplasser reservert for bevegelseshemmede med HC-kort utstedt av kommunen rett utenfor hovedinngangen til Kabelgata 2.

Andre besøkende

På nedsiden av Kabelgata 2, utenfor Bilsenteret, finner du fem parkeringsplasser for andre besøkende. Samtlige parkeringsplasser er skiltet med NAV-logo og ”Besøkende”.

Lager og teknisk - Kabelgata 1

Det er to HC-plasser reservert for besøkende foran inngangen til lager og teknisk i Kabelgata 1. Tre parkeringsplasser er reservert for besøkende i Tårngata.

Alternative parkeringsplasser

I tillegg til de reserverte plassene NAV har til disposisjon for besøkende, finnes det betalingsplasser i Haraldrudveien (forbi Kuben yrkesarena, bak Hotel 33), som alle besøkende i området kan benytte. Det er også mulighet for å parkere ved Økernsenteret som er ca. 5 minutters gange fra sentralen.

Parkeringsbevis

Ved parkering på alle NAVs parkeringsplasser, med unntak av HC-plassene, må du legge et parkeringsbevis synlig i frontruten på bilen. Parkeringsbeviset får du når du registererer deg inn som besøkende i Kabelgata 2, eller ved henvendelse i resepsjonen i Kabelgata 1. Det gjøres oppmerksom på at NAV ikke er ansvarlig for eventuelle parkeringsbøter.

Deltakere på kurs og møter

På grunn av begrensede parkeringsmuligheter anbefaler vi kurs- og møtedeltakere å benytte kollektivtilbud (linje 5 mot Vestli) til Økern T-bane som  ligger ca. fem minutter fra hjelpemiddelsentralen. Deltakere med bil må  bruke betalingsparkeringen i Haraldrudveien (forbi Kuben yrkesarena, bak Hotel 33).

 

Kart til betalingsparkering.