Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet har to enheter, Elverum og Gjøvik.

Kontakt oss

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet har to enheter, Elverum og Gjøvik. 

Elverum

Her finner du kontaktinformasjon for Elverum

Gjøvik

Her finner du kontaktinformasjon for Gjøvik

Fakta

Informasjon om Innlandets to hjelpemiddelsentraler

Innlandet fylke ble dannet i 2020, og består av tidligere Hedmark og Oppland fylker. Det nye fylket har et samlet areal på over 52000 kvadratkilometer, og er med det landets nest største fylke i areal.

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet består av to enheter, Elverum og Gjøvik. Enhetene samarbeider om fag og på tvers av gamle fylkesgrenser, men geografisk betjener Elverum i all hovedsak kommunene i gamle Hedmark, og Gjøvik i all hovedsak kommunene i gamle Oppland.