Foreldrepenger og svangerskapspenger

Se hvilke plikter du har som arbeidsgiver hvis en av dine ansatte venter barn.

Husk også at inntektsopplysninger må sendes digitalt til NAV i tide.

Altinn.no kan du lese om hvilke plikter du har når en arbeidstaker skal ha permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Du finner også informasjon om svangerskapspenger, som kan være aktuelt for gravide hvis arbeidet eller forhold på arbeidsplassen medfører risiko for skade på fosteret.

Inntektsopplysninger må sendes digitalt så fort som mulig, men tidligst fire uker før arbeidstakeren starter permisjonen sin. NAV kan ikke behandle saken og foreta utbetaling til bruker og refusjon til arbeidsgiver før alle nødvendige opplysninger er mottatt. 

Se også Bankkontonummer - refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.