Oppsigelse

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
  • Den permitteres stillingsstørrelse  
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.