Hva inneholder lese- og sekretærhjelp?

En lese- og sekretærhjelp er en person som hjelper med

  • å lese skriftlig materiale som er utilgjengelig
  • nødvendig skrivearbeid

NAV betaler lese- og sekretærhjelpen per time etter at søknaden er innvilget. Dersom lese- og sekretærhjelpen er ansatt på arbeidsplassen, kan arbeidsgiver få utbetalt tilskudd tilsvarende antall timer som blir brukt.

For arbeidstaker

Varighet

Du kan få lese- og sekretærhjelp så lenge arbeidsforholdet varer. Hvis du igjen får behov for lese- og sekretærhjelp, må du søke på nytt.

Nyttig å vite

Til arbeid, utdanning eller arbeidstrening kan du få det antallet timer med lese- og sekretærhjelp som du har behov for. Utdanningen eller arbeidstreningen må bli ansett som nødvendig for at du skal få jobb - du vil ikke ha rett til lese- og sekretærhjelp hvis du tar utdanning av andre grunner.

Du har ikke rett til lese- og sekretærhjelp hvis du har problemer med lesing og skriving av andre årsaker enn redusert syn.

Les om hvordan du søker om lese- og sekretærhjelp.