Lese- og sekretærhjelp

  • å lese skriftlig materiale som er utilgjengelig
  • nødvendig skrivearbeid