Utdanning og profesjoner i NAV

De fleste NAV rekrutterer har høyere utdannelse.

Nyansatte i NAV har vanligvis en bachelor eller mastergrad. De har for eksempel samfunnsvitenskapelig, humanistisk, IKT, økonomisk eller juridisk bakgrunn eller har en profesjonsutdannelse som sosionom, audiograf, psykolog eller fysioterapeut.

Statlig del av NAV rekrutterer omtrent 1 200 ansatte årlig, og i tillegg kommer rekrutteringen i den enkelte kommune.

Her finner du ledige stillinger i NAV.