Nedbemanning og sykefravær

RTV-rapport nr. 6-2005

Av Arne Kolstad

Arbeids- og sosialdepartementet bestilte i 2004 en analyse av forholdet mellom nedbemanning i bedrifter og sykefraværet til dem som fikk beholde jobben. Analysen skulle ha som formål å undersøke hvor mye av den observerte sammenhengen som kunne tilskrives jobbusikkerhet på grunn av nedbemanning når andre forhold ble tatt i betraktning. Denne rapporten inneholder en analyse av sykefraværsutviklingen i et utvalg av bedrifter og foretak fra 2000 til 2004.