NAVs oppfølging av sykmeldte

Arbeid og velferd nr.1-2014

Av Søren Brage, Per Kristoffersen og Nina Lysø

NAV bruker store ressurser på oppfølging av sykmeldte. Formålet med denne artikkelen er å beskrive dette arbeidet nærmere, og å gi en oversikt over hvilket omfang og hvilke kostnader oppfølgingen har. Basert på det som foreligger av evalueringer, drøftes også mulige effekter av sykefraværsoppfølgingen. Vi begrenser oss her til å se på NAVs del av oppfølgingsarbeidet.