Brukarmedverknad

Help

NAV i Vestland tar brukarorganisasjonane med på råd gjennom eit fast brukarutval.