Statistikk og analyse

Help

NAV Trøndelag publiserer jevnlig statistikk og analyser på arbeids- og velferdsområdet.

Jevnt over fornøyde brukere

Trøndelags NAV-brukere opplever å bli møtt med respekt og har positiv erfaring med NAV-veilederne. Det er hovedinntrykket fra årets personbrukerundersøkelse.

Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Trøndelag. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt.

Sykefravær

Hvert kvartal publiseres statistikk over legemeldt sykefravær i fylket. Sykefraværsprosenten angir andelen av planlagte dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sykdom.

Bedriftsundersøkelse

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i fylket. Undersøkelsen gir oss og omverdenen nyttig kunnskap om bedriftenes behov for arbeidskraft og kompetanse.