Helserelaterte ytelser i Trøndelag

Sykefravær

Tall 2020  
4. kvartal 2020  
3. kvartal 2020 Økning i sykefraværet i Trøndelag
2. kvartal 2020 Sykefraværet økte i 2. kvartal
1. kvartal 2020 Sterk økning i sykefraværet i Trøndelag

 

Tall 2019  
4. kvartal 2019 Økning i sykefrværet
3. kvartal 2019 Sykefraværet: - Vi må snu trenden
2. kvartal 2019  Svak økning i sykefraværet i Trøndelag
1. kvartal 2019 Svak økning i sykefraværet i Trøndelag

 

Tall 2018  
4. kvartal 2018 Stabilt sykefravær i Trøndelag
3. kvartal 2018  Best i landet på gradert sykefravær
2. kvartal 2018  Lavere sykefravær, spesielt blant unge arbeidstakere
1. kvartal 2018   Sykefraværet ned i Trøndelag

Uføretrygd

Tall 2020  
4. kvartal 2020  
2. kvartal 2020 Mer enn hver 10. trønder uføretrygdet

 

Tall 2019  
4. kvartal 2019 1 av 10 trøndere er uføretrygdet
2. kvartal 2019 31 945 på uføretrygd i Trøndelag

 

Tall 2018  
4. kvartal 2018 31 064 på uføretrygd i Trøndelag
2. kvartal 2018 En av ti i yrkesaktiv alder er uføretrygdet i Trøndelag

Arbeidsavklaringspenger

Tall 2020  
4. kvartal 2020  
2. kvartal 2020 Flere trøndere med nedsatt arbeidsevne og AAP

 

Tall 2019  
2. kvartal 2019 Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

 

Tall 2018  
4. kvartal 2018 Langt færre får arbeidsavklaringspenger