Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere ved koronavirus

Sykepenger ved korona

Vanligvis får du sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4. Ordningen gjelder fra 16. mars.

Fram til 1. juni gjelder dette: Er du smittet eller mistenker at du er smittet, skal du ikke møte opp hos legen for å få sykmelding. I stedet sender du egenmelding her. Egenmeldingen kan ikke tilbakedateres.

Etter 1. juni kan du ikke lenger bruke egenmelding. Da må du ha sykmelding fra lege fra den fjerde dagen du enten er syk, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Du vil fortsatt ha rett til sykepenger fra fjerde dag når sykefraværet skyldes korona.

Hvem kan sende egenmelding?

  • Du er selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonforetak eller frilanser.
  • Du er smittet av korona, eller det er mistanke om at du er smittet.
  • Du er pålagt å være i karantene av myndighetene, og du har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra.
  • Du er pålagt å være i karantene av myndighetene, og du må jobbe redusert.

Har du allerede sykmelding fra lege? Da skal du ikke sende egenmelding i tillegg.

Enten du har sykmelding fra lege, eller sender egenmelding her, vil du få sykepenger fra dag 4 så lenge sykefraværet skyldes korona.

Gjelder ikke dette for deg?  Se andre ytelser du kan søke om

Hva må du gjøre?

1

Hvis du ikke allerede har sykmelding fra lege, sender du en egenmelding til NAV.
Send egenmelding

2

Med en gang perioden med sykmelding/egenmelding er over, vil du få en SMS fra NAV om å fylle ut søknaden om sykepenger. Den vil ligge på  Ditt sykefravær

3

Samtidig som du sender søknaden, må du også sende inntektsopplysninger til NAV.  Send inntektsopplysninger

4

Saksbehandlingen i NAV starter når du både har sendt inn søknad og inntektsopplysninger.  Sjekk saksbehandlingstider

5

Så fort søknaden er ferdig behandlet, utbetales pengene fra NAV.  Sjekk utbetalinger


Vanlige spørsmål

Hva får jeg utbetalt?

Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget.

  • Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykedagen.
  • Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 prosent fra første sykedag.
  • Forsikringspremien din blir ikke endret eller tilbakebetalt.

Ordningen gjelder fra 16. mars. Hvis sykefraværet ditt startet før 16. mars, er første utbetalingsdag fra NAV likevel 16. mars.

Skal jeg sende egenmelding hvis jeg allerede har sykmelding fra lege?

Du skal ikke sende egenmelding hvis du allerede har sykmelding fra lege.

Kan egenmeldingen tilbakedateres?

Egenmeldingen kan ikke tilbakedateres eller endres. Den legges automatisk inn fra dagens dato.

Hvor lenge kan jeg skrive en egenmelding for?

Egenmeldingen blir automatisk 16 dager lang. Begynner du å jobbe før de 16 dagene er gått, skriver du det i den digitale søknaden om sykepenger som du fyller ut senere. Er du syk mer enn 16 dager, må du få sykmelding fra lege.

Hva gjør jeg om jeg fortsatt er syk etter 16 dager med egenmelding?

Dersom du er syk mer enn 16 dager, må du få sykmelding fra lege, du kan ikke bruke egenmeldingen for mer enn de første 16 dagene.

Får jeg sykepenger fra dag 4 om sykefraværet mitt ikke skyldes koronaviruset?

Du får sykepenger fra dag 4 hvis noe av dette gjelder deg:

  • Det er mistanke om at du er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner.
  • Du er pålagt å være i karantene, og du har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra, eller du må jobbe redusert.

Ordningen gjelder for sykefraværsdager fra og med 16. mars.