Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha omsorgs-, pleie- eller opplæringspenger