Ettersend til søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge