Ettersend til søknad om å bli medlem i folketrygden under opphold i Norge