Ettersend til søknad om refusjon av betalt egenandel for høreapparat ved yrkesskade