Ettersend til melding om inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret for avtalefestet pensjon (AFP)