Hvor kan du se status på søknaden?

Hvis du har søkt digitalt, finner du en liste over alle dine sosialhjelpssøknader på ditt NAV. Her kan du se tidspunktet søknaden ble sendt og hvilke vedlegg som mangler til søknaden. Den digitale løsningen er under utvikling, og etter hvert vil du også kunne se status på søknaden din.

Stadig flere kommuner tar i bruk de nye digitale mulighetene. For øyeblikket er det bare innbyggere i enkelte kommuner som kan følge med på status på søknaden, men etter hvert vil også resten av Norge bli med!