Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Hvis du har behov for hjelp, kan du ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Du kan også kontakte oss på chat og telefon.

Hjelp til bolig

Jobblyst

Råd og veiledning for deg som er ung og har spørsmål