Ahkepenšuvdna lea soddjil ja don sáhtát áramusat oažžugoahtit ahkepenšuvnna mánu maŋŋá go leat deavdán 62 jagi.

Mo du ahkepenšuvdna rehkenastojuvvo lea dan duohken guđe jagi don leat riegádan. Jus leat riegádan ovdal 1954, de gusket dutnje boares njuolggadusat dinema ektui. Jus leat riegádan áigodagas 1954-1962, de gusket boares ja ođđa dinennjuolggadusat dutnje lotnolagaid. Jus leat riegádan 1963:s dahje dan maŋŋá de gusket dutnje ođđa dinennjuolggadusat.

Mii ávžžuhat du geavahit neahttabálvalusa Din pensjon gos sáhtát earret eará geahččat iežat penšuvdnadinema ja rehkenastit man ollu oaččut ahkepenšuvdnan iešguđetge válljejumiid mielde.

Geavat liŋkkaid mat leat vuolábealde lohkan dihte ahkepenšuvnna birra mii guoská du jahkejovkui.