Gealbudahttinprográmma (KVP)

Gealbudahttinprográmma lea dutnje guhte háliidat bargagoahtit, muhto dárbbašat liige čuovvuleami vai nagodat dan.

Jus leat eallán sosiáladoarjagiin guhkit áiggi dahje lea várra ahte sáhtát boahtit dakkár dillái, sáhttá gealbudahttinprográmma leat buorre fálaldat.

Mii lea gealbudahttinprográmma?

Gealbudahttinprográmma lea fálaldat mas lea čuovvuleapmi ja bargohárjehallan. Ulbmil prográmmain lea ahte don galggat oažžut dan čuovvuleami man dárbbašat boahtin dihte bargui dahje doibmii.

Don ja du NAV-bagadalli sáhttibeahtti ovttas plánet prográmma sisdoalu du dárbbuid ja eavttuid mielde. Sáhtát ovdamearkka dihte oažžut bagadallama ekonomiija ja orrundilálašvuođa birra.

Prográmma lea ollesáiggidoaibma ja galgá sisttisdoallat

 • bargoguvllot doaimmaid
 • oahpahusdoaimmaid
 • lagas individuálalaš čuovvoleami ja bagadallama

Prográmma sáhttá maiddá sisttisdoallat doaimmaid mat dorjot ja ráhkkanahttet du lávket bargodillái. Sáhttá maiddá biddjot áigi dárbbašlaš medisiinnalaš veahkkái.

Dus lea alddát ovddasvástádus čuovvut iežat prográmma ovttas du bagadalliin NAV-kantuvrras.

Gii sáhttá oažžut?

Vai lea vuoigatvuohta gealbudahttinprográmmii, ferte NAV árvvoštallat du dárbbuid ja ahte dagaha go prográmma nu ahte dutnje šaddá álkit beassat bargui.

Eavttut

 • Don fertet leat bargonávccalaš agis ja dus ferte leat mearkkašahtti vuoliduvvon bargo- ja sisaboahtonákca
 • Dus ferte leat dárbu lagaš čuovvoleapmái
 • It sáhte oažžut dahje galget leat ráddjejuvvon addosat NAV:s
 • Fertet leat čađahan bargonákcaárvvoštallama
 • Dus ferte leat lobálaš ja bissovaš orrunbáiki Norggas

Maid sáhtát oažžut?

 • Gealbudahttindoarjja man oaččut go searvvat prográmmii lea 2 geardde vuođđosupmi (G).
 • Jus leat vuollel 25 jagi de oaččut 2/3 olles doarjagis.
 • Jus dus leat mánát de oaččut mánáidlasáhusa.
 • Jus dus lea iežat ásodat, de dus sáhttá leat vuoigatvuohta ássandoarjagii.
 • Don mávssát vearu doarjagis.
 • Dus lea vuoigatvuohta lupmui.

Man guhká sáhtát oažžut?

Gealbudahttinprográmma lea 37,5 diimmu vahkkui, ja bistá guhkimusat jagi.

NAV sáhttá guhkidit du prográmma jagiin jus NAV árvvoštallá dan leat ávkkálažžan ja dárbbašlažžan.

Mo don ozat?

Fertet váldit oktavuođa NAV-kantuvrrain čielggadan dihte ahte lea go dus vuoigatvuohta searvat Gealbudahttinprográmmii.

Olggosmáksimat

Guđe dáhtona máksin dahkko sáhttá rievddadit gielddas gildii.


Jus dárbbašat eanet dieđuid, geahča čállosiid mat leat dárogillii.