Gå til meny, Alt + m + linjeskift
Gå til innhold, Alt + i + linjeskift
Gå til relatert innhold, Alt + r + linjeskift
Gå til endringslogg, Alt + e + linjeskift