Utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk

Her finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. Se utbetalingsdatoer per ytelse. For noen ytelser får du også vite når den kommende utbetalingen blir synlig i Ditt NAV. Du kan også se om det utbetales feriepenger på ytelsen og eventuelle måneder det trekkes lavere eller ingen skatt.

Økonomisk sosialhjelp

Utbetalingsdatoene vil variere fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Økonomisk sosialhjelp gir ikke rett til feriepenger og det trekkes ikke skatt.

 

Ventelønn

Skjer forskuddsvis den 12. i hver måned.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på ventelønn.

Skattetrekk i juni og desember:

Juni er trekkfri og det er halvt skattetrekk i desember.

Uføretrygd

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på uføretrygd.

Skattetrekk i juni og desember:

Uføretrygden er trekkfri i juni, og det er halvt skattetrekk i desember. Hvis du betaler svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Tiltakspenger

Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefristen. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Det er ikke feriepenger på tiltakspenger og det blir ikke trukket skatt.

Tilleggsstønader

Det er ikke én fast utbetalingsdato for tilleggsstønader. Tilleggsstønad utbetales på tre ulike måter:

  • Har du søkt og fått godkjent støtte som skal dekke faste utgifter, vil du få utbetalt stønaden hver måned. Utbetalingsdato blir samme dato som vedtaket ble innvilget.
  • Har du søkt og fått godkjent støtte til daglig reise med egen bil, vil du få utbetalingen omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjørelisten.
  • Stønad til reise og flytting skal dekke engangsutgifter. Har du søkt og fått innvilget stønad til reise eller flytting vil du få utbetalt pengene så snart vi har fått nødvendig dokumentasjon fra deg, etter at du har gjennomført flyttingen eller reisen. Du vil ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at pengene har blitt utbetalt fra NAV.

 

Tidligere familiepleier

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på ytelser til tidligere familiepleiere.

Skattetrekk i juni og desember:

Det er ordinært skattetrekk i juni, med mindre du har ytelsen i kombinasjon med uføretrygd. I så fall blir du ikke trukket skatt i juni. Desember er trekkfri.

Sykepenger

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Søknad og utbetaling

Du søker om sykepenger etter at sykmeldingsperioden er over. Blir søknaden din ferdig saksbehandlet og innvilget før den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

For søknader som innvilges etter den 15. i måneden utbetales pengene innen 5 dager. Datoene gjelder også for deg som må søke om sykepenger på papir.

Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg.

Sykmelding over 31 dager

Er sykmeldingen lengre enn 31 dager, vil perioden automatisk deles opp og du kan levere søknaden om sykepenger før perioden er avsluttet.

Saksbehandlingstider

Her finner du saksbehandlingstidene i ditt fylke.

Utbetalingsoversikt

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utbetales innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent. Les mer om regler for ferie og sykepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember utbetales pengene den 10. desember. Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk, etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger utbetales innen den 25. i måneden

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Søknader til behandling

Blir søknaden din innvilget før den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

For søknader som ikke er ferdigbehandlet den 15. i en måned, utbetales pengene innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet innen månedsskiftet.

Se saksbehandlingstider i NAV

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utbetales innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember utbetales pengene den 10. desember.
Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk. Etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Les mer om skattetrekk.

Supplerende stønad

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på supplerende stønad.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinært skattetrekk og desember er trekkfri.

Stønad til barnetilsyn

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over.

Det er ikke feriepenger på stønad til barnetilsyn og det blir ikke trukket skatt.

Pleiepenger

Pleiepenger utbetales innen den 25 i måneden. 

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste 3 årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Søknader til behandling

For søknader som ikke er ferdigbehandlet den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

Hvis søknaden blir innvilget etter den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet innen månedsskiftet.

Se saksbehandlingstider i ditt fylke

Feriepenger 

Feriepengene blir utbetalt innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Desember

Hvis søknaden blir innvilget før den 6. desember, blir pengene utbetalt den 10. desember. Hvis søknaden blir innvilget etter den 6. desember, blir pengene utbetalet innen 5 dager.

Utbetalinger for desember som blir utbetalt i desember, har også halvt skattetrekk. Etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk

Overgangsstønad

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på overgangsstønad.

Skattetrekk i juni og desember:

Juni er trekkfri og i desember blir det trukket halv skatt.

Opplæringspenger

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 23.01.19

 22.02.19

 22.03.19

23.04.19

 23.05.19

21.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

23.07.19

22.08.19

23.09.19

23.10.19

21.11.19

10.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Nye søknader som ikke er ferdigbehandlet innen den 20. i en måned eller innen den 6. i desember, etterbetales fortløpende når søknaden er ferdig behandlet. Se saksbehandlingstider i NAV

Feriepenger: 

Feriepengene utbetales i mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinært skattetrekk og i desember blir det trukket halv skatt.

Kvalifiseringsstønad

Utbetalingsdatoene varierer fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Feriepenger:

Kvalifiseringsstønad gir ikke rett til feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Juni er trekkfri og i desember blir det trukket halv skatt.

Kontantstøtte

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 31.01.19

 28.02.19

 29.03.19

 30.04.19

 31.05.19

28.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

31.07.19

30.08.19

30.09.19

31.10.19

29.11.19

18.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Det er ikke feriepenger på kontantstøtte og det blir ikke trukket skatt.

Introduksjonsstønad

Utbetalingsdato kan variere fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Feriepenger:

Introduksjonsstønad gir ikke rett til feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinær skatt og desember er trekkfri.

Grunn- og hjelpestønad

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over.

Det er ikke feriepenger på grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad og det blir ikke trukket skatt.

Gjenlevendepensjon (etterlattepensjon)

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på gjenlevendepensjon/overgangsstønad til gjenlevende.

Skattetrekk i juni og desember:

Det er ordinært skattetrekk i juni, med mindre du har ytelsen i kombinasjon med uføretrygd. I så fall blir du ikke trukket skatt i juni. Desember er trekkfri.

Foreldrepenger

Foreldrepenger utbetales innen den 25. i måneden

Du kan logge inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Søknader til behandling

Blir søknaden din innvilget før den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

For søknader som ikke er ferdigbehandlet den 15. i en måned, utbetales pengene innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet innen månedsskiftet.

Se saksbehandlingstider i NAV

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utbetales innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Desember

Dersom søknaden innvilges før den 6. desember utbetales pengene den 10. desember.
Søknader som innvilges etter den 6. desember utbetales innen 5 dager.

Utbetalinger for desember, som utbetales i desember har også halvt skattetrekk. Etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Les mer om skattetrekk.

Dagpenger

Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefristen. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på dagpenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Det er ordinært skattetrekk i juni. Hvilke perioder (én periode er på to uker) som er trekkfri i desember, avhenger av meldesyklusen din. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.

Barnetrygd

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 31.01.19

 28.02.19

 29.03.19

 30.04.19

 31.05.19

28.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

31.07.19

30.08.19

30.09.19

31.10.19

29.11.19

18.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Det er ikke feriepenger på barnetrygd og det blir ikke trukket skatt.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Pengene utbetales cirka 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefristen. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på arbeidsavklaringspenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 eller uke 22-23 og 24-25. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.

 

Alderspensjon og AFP

Utbetalingsdatoer:

januar

februar

mars

april

mai

juni

18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på disse pensjonsytelsene.

Skattetrekk i juni og desember:

For pensjonsutbetalinger er det ordinært skattetrekk i juni. I desember blir det ikke trukket skatt, med unntak av de som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.

Generelt om utbetalinger fra NAV

Vær oppmerksom på at utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Pengene overføres fra NAV til bankene noen dager før. Enkelte vil derfor ha utbetalingen på konto før den oppgitte datoen.

Hvis du ikke har mottatt pengene til forventet tid, kan du kontakte oss på telefon.

Sjekk gjerne også at du har lagt inn korrekt bankkontonummer på «Ditt NAV» for å unngå forsinkelse i utbetalingen. 

Utbetaling av ytelser fra NAV til utenlandske kontoer kan ta lenger tid.  

Hvis det skulle oppstå en teknisk feil som fører til at mange vil få utbetalingen senere enn antatt, vil vi opplyse om det på forsiden av nav.no.

Når det gjelder skattetrekk på ytelser fra NAV, er det Skatteetaten som har ansvar for skatt og skattekort. Frivillig skattetrekk blir trukket også i juni og desember, med mindre du melder fra i forkant at det skal stoppes.

På siden ferie og feriepenger kan du se hvem som har rett til feriepenger og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Barnepensjon

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

 18.01.19

 20.02.19

 20.03.19

 17.04.19

 16.05.19

20.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på barnepensjon.

Skattetrekk:

Barnepensjon for barn fra 13 til og med 16 år regnes som kapitalinntekt og det er foreldrene som blir lignet for denne inntekten. Barnepensjon er skattepliktig, men det blir ikke trukket skatt på forskudd med mindre du som forelder ber om trekk i barnepensjonen. Det kan du gjøre ved enten

Hvis du er over 17 år og mottar barnepensjon, og ønsker å betale skatt av inntekten, må du sende skriftlig melding til NAV om frivillig skattetrekk. Dette kan du gjøre hvis du logger deg på Ditt NAV.

Bidragsforskudd

 

januar

februar

mars

april

mai

juni

03.01.19

 05.02.19

05.03.19

 03.04.19

 03.05.19

04.06.19

juli

august

september

oktober

november

desember

03.07.19

05.08.19

03.09.19

03.10.19

05.11.19

03.12.19 

 

Det er ikke feriepenger på barnebidrag og det blir ikke trukket skatt.

Barnebidrag

Hvis det er NAV som står for innkrevingen av barnebidraget, blir bidraget utbetalt når NAV har mottatt pengene fra den bidragspliktige.

Det er ikke feriepenger på barnebidrag og det blir ikke trukket skatt.

Menerstatning

 

January

February

March

April

May

June

18.01.19

20.02.19

 20.03.19

17.04.19

 16.05.19

20.06.19

July

August

September

October

November

December

19.07.19

20.08.19

20.09.19

18.10.19

20.11.19

12.12.19

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Det er ikke feriepenger på menerstatning og det blir ikke trukket skatt.