Jeg trenger hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver i NAV

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi på ditt lokale NAV-kontor. Målet med rådgivningen er at du skal bli i stand til å styre din egen økonomi selv. Rådgivningstjenesten er gratis. Du kan også ringe NAV økonomi og gjeldsrådgivning for å få generelle råd på telefon.

Dette kan du gjøre selv

På nav.no finner du mange gode råd om det du selv kan gjøre for å få orden på økonomien din. Du finner du bl.a. informasjon om hvordan du kan få oversikt over gjelden din og hvordan du kan sette opp et enkelt og realistisk budsjett.

Når bør du søke hjelp?

Hvis du opplever økonomiske problemer bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Det kan for eksempel være aktuelt hvis du

 • mangler penger til mat eller nødvendige utgifter
 • ikke har råd til å betale regninger eller gjeld
 • får redusert inntekt eller betydelig utgiftsøkning
 • sliter med å holde oversikt over gjelden din
 • søker om økonomisk sosialhjelp

Hvilken hjelp kan du få på et NAV-kontor?

Du kan få hjelp av en rådgiver på NAV-kontoret hvis du har behov for det.
Rådgiveren kan for eksempel hjelpe deg med å

 • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • finne opplysninger om rettigheter og plikter
 • inngå gjeldsordningsavtale
 • forhandle med kreditorene dine
 • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret der du bor ikke har mulighet til å hjelpe deg, vil du få beskjed om hvor du kan henvende deg for å få den rådgivningen du trenger.

Hvordan kommer du i kontakt med en økonomisk rådgiver?

Du kan ringe NAV økonomi- og gjeldsrådgivning for generell veiledning og råd på telefon.

Du kan også ta kontakt med NAV-kontoret der du bor, eller kommunen du oppholder deg i, for å avtale et møte.

Forberedelser før møtet på NAV-kontoret

For at du skal få best mulig hjelp i møtet med rådgiveren, bør du ha med deg dokumentasjon på inntekter, utgifter og gjeld. Da er det enkelt for rådgiveren å få oversikt, slik at du får gode råd tilpasset din situasjon.

Eksempler på dokumentasjon som er lurt å ha med seg er:

 • saldo på alle bankkontoer
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte fra Husbanken eller kommunen
 • opplysninger om innskudd i spareordninger, fond eller aksjer
 • kopi av husleiekontrakt eller dokumentasjon på boutgifter
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • avtale om barnebidrag
 • utgifter til forsikring
 • hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.