Økonomi- og gjeldsrådgivning

Mistet jobben/er blitt permittert

Å miste jobben eller bli permittert fører til mange endringer i hverdagen. Her finner du informasjon om hva du kan gjøre hvis du plutselig må klare deg med lavere inntekt.

Søk om dagpenger

Hvis du er permittert eller har mistet jobben, må du registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger.

Les mer om dagpenger.

Vær aktiv jobbsøker!

Det er viktig at du er en aktiv jobbsøker og registrerer din CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no, selv om du får dagpenger eller økonomisk sosialhjelp.

arbeidsplassen.no og NAV Jobblyst på Facebook finner du mange gode tips om hvordan du skal gå frem for å gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke har krav på dagpenger, og ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Les mer om økonomisk sosialhjelp og se hvordan du går fram for å søke om økonomisk sosialhjelp.

Dette er lurt å gjøre hvis du plutselig må klare deg med lavere inntekt:

Hvordan skal jeg få betalt boutgiftene mine når jeg har lavere inntekt?

Har du boliglån kan det være lurt å ta kontakt med banken din for å be om avdragsfrihet inntil videre og eventuelt midlertidig betalingsutsettelse. Banken din kan også gi deg andre gode råd.

Se video om bostøtte fra Husbanken. Dette kan være aktuelt både når du leier og eier bolig. Les også om bostøtte på Husbankens nettsider.