EURES-kurs og opplæring

  • Nettbasert kurs med fleksibel oppstart og mulighet til å søke opptak gjennom hele året (estimert tidsbruk tilsvarende to arbeidsdager).  
  • Kombinasjon av nettbasert kurs og arbeidsseminar i et av samarbeidslandene (estimert tidsbruk fem dager inkludert reisetid). Merk at ved bruk av denne kombinasjonen kan man oppleve forholdsvis lang ventetid fra man avslutter den nettbaserte delen av kurset og til det avsluttende arbeidsseminaret blir arrangert.