Søk om medlemskap i EURES-samarbeidet

  • Det europeiske koordineringskontoret for EURES er plassert i EU-kommisjonen / Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået og koordinerer EURES i Europa.  
  • Nasjonale koordineringskontor (NCO) utpekes av myndighetene i EU/EØS-landene og Sveits, og kan være offentlige arbeidsformidlinger. NCO har strategisk ansvar for EURES på nasjonalt nivå.    
  • EURES-medlemmer er offentlige arbeidsformidlinger og andre aktører som er godkjent for å levere tjenester til målgruppene.  
  • EURES-partnere er organisasjoner som er godkjent for å levere noen av tjenestene til målgruppene.  
  • Bidra til å øke stillingstilfanget av ledige stillinger til EURES-portalen,  
  • bidra til å få registrert flere CV/jobbsøknader til EURES-portalen, og  
  • tilby tjenester til arbeidssøkere og arbeidsgivere for å lykkes med rekruttering og formidling i EU/EØS og Sveits.