Meld fra til NAV om hvem som oppholder seg i institusjonen