Meld fra til NAV om hvem som oppholder seg i institusjonen

  • Navn på person/pasient 
  • Fødselsnummer/d-nummer 
  • Institusjonsnavn (også navn på underenhet), adresse og organisasjonsnummer,  
  • Inn- og utdato for oppholdet  
  • Oppholdstype: Ferieopphold, dagpasient, opptreningsinstitusjon, heldøgnspasient, fødsel.