Uføretrygd ved opphold på behandlingsinstitusjon eller i fengsel

  • Har du faste og nødvendige utgifter til bolig, kan du søke NAV om å få beholde en del av uføretrygden for å dekke boutgiftene dine under oppholdet.
  • Forsørger du ektefelle og/eller barn under 18 år, skal ikke uføretrygden reduseres. Du har rett på full utbetaling under hele oppholdet.