Institusjonsopphold

Blir du innlagt på en statlig behandlingsinstitusjon, får du mindre utbetalt når du har vært innlagt i mer enn fire måneder. Fra femte måned fra du ble innlagt og under resten av oppholdet får du redusert utbetaling av uføretrygden din. Full utbetaling settes i gang igjen den måneden du blir utskrevet. Det er noen unntak:

  • Har du faste og nødvendige utgifter til bolig, kan du søke NAV om å få beholde en del av uføretrygden for å dekke boutgiftene dine under oppholdet.
  • Forsørger du ektefelle og/eller barn under 18 år, skal ikke uføretrygden reduseres. Du har rett på full utbetaling under hele oppholdet.

Er du innlagt på somatisk sykehus*, blir ikke uføretrygden redusert.

Opphold i fengsel

Hvis du sitter i fengsel, får du uføretrygd i innsettelsesmåneden og måneden etter. Deretter vil utbetalingen av uføretrygden bli stanset. Forsørger du barn vil du likevel få utbetalt 50 prosent av uføretrygden. Utbetalingen settes i gang igjen den måneden du blir løslatt.

Hvis du ikke skal sone i fengsel, men kan bo hjemme mens straffen gjennomføres, blir ikke uføretrygden redusert. Dette gjelder for eksempel ved samfunnsstraff, betinget dom eller ved prøveløslatelse.