Uføretrygd ved opphold på behandlingsinstitusjon eller i fengsel