Jobbe ved siden av uføretrygd

  • Du kan tjene inntil 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden) i året uten at det får konsekvenser for utbetalingen av uføretrygd.
  • Hadde du uførepensjon før 1. januar 2015, har du en inntektsgrense på 60 000 kroner i året i en overgangsperiode fram til 1. januar 2019.
  • Er du gradert (delvis) uføretrygdet har du en individuelt fastsatt inntektsgrense du må forholde deg til. Den regnes ut fra hvor mye du tjener og det NAV har fastsatt at du har mulighet til å ha i inntekt ved siden av uføretrygden.
  • Hvis du har fått innvilget tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid", er inntektsgrensen 1 G.
  • Får du omsorgsstønad eller fosterhjemsgodtgjørelse regnes det som inntekt. Det samme gjelder andre ytelser eller annet arbeid som gir pensjonsgivende inntekt.
  • du forventer å få en årsinntekt som er høyere enn inntektsgrensen din
  • årsinntekten din endrer seg fra det du tidligere har meldt inn