Du kan ha rett til gjenlevendetillegg i uføretrygden din hvis et av vilkårene under er oppfylt:

  • ekteskapet varte i minst fem år
  • du og den avdøde hadde barn sammen
  • du har omsorg for den avdødes barn og omsorgen har vart i minst fem år.

Partner og samboer som du har felles barn med, er likestilt med ektefelle.

Du kan ha rett på gjenlevendetillegg selv om du var skilt fra avdøde, hvis du ikke har giftet deg på nytt og ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen. Ekteskapet må ha vart i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere hadde barn sammen.

Hvor mye kan du få i gjenlevendetillegg?

Gjenlevendetillegget blir beregnet ut fra at avdøde også var uføretrygdet. Hvis avdøde ikke mottok uføretrygd, beregnes det en fiktiv uføretrygd. Er denne uføretrygden høyere enn din, vil gjenlevendetillegget ditt være halvparten av forskjellen mellom de to uføretrygdene. Det betyr at hvis uføretrygden din er 20 000 kroner i måneden og avdødes er beregnet til 25 000 kroner, er forskjellen 5 000 kroner. Gjenlevendetillegget ditt blir dermed 2 500 kroner i måneden.

Hvis uføretrygden din er like høy eller høyere enn avdødes uføretrygd, har du ikke rett til gjenlevendetillegg. 

Gjenlevendetillegget reduseres hvis du har inntekt som overstiger  inntektsgrensen i uføretrygden din.

Hvor lenge kan du motta gjenlevendetillegg?

Gjenlevendetillegg innvilges for fem år. Du mister tillegget hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer.

Hvordan søker du?

Du søker skriftlig om gjenlevendetillegg i uføretrygden på skjemaet NAV 17-01.05. Du finner det under «Skjema»..

Søknaden sender du til NAV Pensjon, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo

Vær oppmerksom på at mange arbeidsgivere har ordninger som gjør at du kan ha rettigheter etter avdøde.

Meld fra om endringer

Hvis du får inntekt som overstiger inntektsgrensen i uføretrygden din eller du endrer sivilstand, må du melde fra til NAV. Du kan beregne inntekten din ved å logge deg på Ditt NAV.

Utbetaling

Gjenlevendetillegget utbetales sammen med uføretrygden og utbetalingen er innen den 20. hver måned. I mai og desember er utbetalingen tidligere. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.