Gjenlevendetillegg i uføretrygden

  • ekteskapet varte i minst fem år
  • du og den avdøde hadde barn sammen
  • du har omsorg for den avdødes barn og omsorgen har vart i minst fem år.