Feil i rapporteringen av etteroppgjøret for uføretrygd 2019

NAV har dessverre gjort en feil ved rapportering av etteroppgjøret for 2019 til Skatteetaten. Dette har ført til at du har fått utbetalt skattepenger som skulle gått til nedbetaling av det du skylder NAV. Det beklager vi.

Hvis du har mottatt et brev fra NAV 18.02.21 med tittel «Feil i rapporteringen av etteroppgjøret for uføretrygd 2019» er du en av de berørte. Har du ikke fått dette brevet, gjelder ikke denne saken deg. 
 
Nedenfor finner du svar på spørsmål du kanskje har etter å ha lest brevet fra oss. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, kan du ta kontakt med oss på nav.no/kontakt

Hva betyr dette for meg? 

Feilen i rapporteringen fra NAV til Skatteetaten har ført til at du har fått utbetalt penger du ikke skal ha. Dette er penger NAV skulle hatt. Dette beløpet må vi nå kreve tilbake. 

Jeg fikk i desember/januar informasjon fra NAV Innkreving om hva jeg skal betale tilbake.

Det stemmer, men beløpet er feil.  

I informasjonen fra NAV Innkreving fikk du vite at du hadde fått for mye utbetalt i uføretrygd på grunn av det du tjente ved siden av. NAV hadde allerede trukket skatt av det du fikk utbetalt i uføretrygd i 2019. Når uføretrygden blir lavere, blir også skatten lavere. Disse skattepengene skulle utbetales fra Skatteetaten til NAV som en delbetaling av det du skylder NAV. Derfor var beløpet NAV Innkreving ga deg beskjed om å betale tilbake, lavere enn det beløpet du hadde fått for mye utbetalt i uføretrygd.  

Dessverre ga ikke NAV beskjed til Skatteetaten om at det du hadde betalt for mye i skatt på uføretrygd, skulle utbetales til NAV. 

Hva skjer nå? 

I uke 8 blir det sendt et informasjonsbrev til deg fra Skatteetaten. I det brevet blir du informert om beløpet du skylder og betalingsforløpet. Deretter vil du motta en faktura fra NAV Innkreving. Du trenger ikke å foreta deg noe før du får denne informasjonen. Både brevet fra Skatteetaten og fakturaen fra NAV Innkreving blir sendt i posten.

Tilbakebetaling

Når du har mottatt brevet kan du ta kontakt med NAV Innkreving, hvis du trenger å diskutere en tilpasset betalingsløsning.

Jeg har ikke mottatt en utbetaling fra Skatteetaten

Fikk du ikke utbetalt penger fra Skatteetaten i desember 2020/januar 2021, er det fordi pengene gikk til å betale andre utestående krav som det offentlige krever inn. Du fikk brev med informasjon om dette fra Skatteetaten i januar 2021. Du vil få et nytt krav. Du vil motta et informasjonsbrev fra Skatteetaten i uke 8 om det nye kravet.

Jeg har allerede brukt opp pengene jeg har fått utbetalt 

Du må betale tilbake hele beløpet som står i vedtaksbrevet fra NAV som du fikk i oktober, selv om du har brukt opp pengene du ved en feil fikk utbetalt. Du vil få informasjon fra Skatteetaten om tilbakebetaling av kravet og deretter en faktura fra NAV Innkreving. Du trenger ikke gjøre noe før du får dette. 

Jeg betaler allerede på etteroppgjøret for 2019 via NAV Innkreving 

Du vil få et oppdatert krav om tilbakebetaling fra Skatteetaten. Det nye kravet kommer i tillegg til det kravet du allerede har fått. Du trenger ikke gjøre noe før du hører fra dem. 

Jeg har allerede nedbetalt kravet hos NAV Innkreving 

Du vil motta et informasjonsbrev fra Skatteetaten og en ny faktura fra NAV Innkreving. Dette blir sendt i posten i uke 8. 

Jeg ringte dere tidligere og da fikk jeg beskjed om at alt var riktig 

Beklageligvis visste vi ikke om denne feilen før nylig.  

Når må jeg betale dette tilbake?

Du vil motta et brev fra Skatteetaten om dette. Brevet blir sendt til deg i posten i uke 8. 

Må jeg betale tilbake alt på en gang? 

Du vil motta et brev Skatteetaten om dette. Brevet blir sendt til deg i posten i uke 8.

Jeg vil betale tilbake nå

Du må vente til du får informasjon fra Skatteetaten om tilbakebetaling av kravet. Skatteetaten vil sende deg et brev om dette i posten i uke 8.

Vil jeg få en betalingsanmerkning på grunn av dette? 

Nei, det vil du ikke.  

Må jeg betale renter av dette?

Nei, det må du ikke.

Vil denne feilen føre til at Skatteetaten beregner nytt skatteoppgjør for 2019? 

Nei, beregningen av skatt er riktig. Feilen er at NAV ikke ga beskjed til Skatteetaten om at vi skulle hatt pengene du fikk utbetalt.