Barnetillegget vil fortsatt være 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp, og gis til deg som mottar uføretrygd og forsørger barn under 18 år.

Hvis du har fått innvilget barnetillegg før 1. januar 2016, er det laget overgangsregler som kan gjelde deg. Overgangsreglene gjelder ikke deg som innvilges barnetillegg fra og med 1. januar 2016.

Overgangsreglene

Overgangsreglene varer i 5 år og gjør at du får tid til å tilpasse deg det nye regelverket. Slik er overgangsreglene:

  • Fra 1. januar 2016 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 110 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2017 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 107 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2018 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 104 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2019 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 101 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2020 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 98 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.

Fra 1. januar 2021 gjelder de nye reglene for alle. Da kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 95 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.

Overgangsreglene gjelder kun hvis uføretrygden og barnetillegget ditt er over 95 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør. Er uføretrygden og barnetillegget ditt lavere enn dette, gjelder ikke overgangsreglene deg.