I selvbetjeningsløsningen kan du melde fra om hva du forventer å tjene, og se hva du får utbetalt i uføretrygd hvis du er i jobb eller planlegger å jobbe.

Meld fra om forventet inntekt på nav.no

Hvis du registrerer forventet inntekt blir uføretrygden justert riktig fra og med neste måned. I de fleste tilfeller får du en bekreftelse i løpet av noen minutter, men mottar du for eksempel barnetillegg vil saken bli manuelt behandlet.

Logg deg inn på Ditt NAV og bruk selvbetjeningsløsningen for uføretrygd, der kan du

  • melde fra hvor mye du forventer å tjene i året
  • se hvordan inntekten din påvirker størrelsen på uføretrygden
  • se hvor mye du får i uføretrygd og inntekt til sammen, før skatt

I tillegg får man oversikt over utbetalinger, saksdokumenter og elektronisk kontakt med NAV.

Når skal du melde fra om inntekt?

Hvis du er i jobb eller har planer om å jobbe ved siden av uføretrygden må du melde fra til NAV om inntekten din når:

  • du forventer å få en årlig inntekt som er høyere enn den nye inntektsgrensen din
  • inntekten din endrer seg fra det du tidligere har meldt inn