Barnetillegg til uføretrygd

  • må du enten bo i Norge, innenfor EØS-området eller i et annet land Norge har trygdeavtale med
  • må også barnet du forsørger være bosatt og oppholde seg i Norge, innenfor EØS-området eller et annet land Norge har trygdeavtale med 
  • flytte til et annet land
  • oppholde deg i et annet land i mer enn 12 måneder 
  • oppholde deg i et annet land mer enn 6 måneder i løpet av et kalenderår i to eller flere påfølgende år 
  • flytte til et annet land
  • oppholde seg i et annet land i mer enn 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode