Blei du heilt eller delvis ufør på grunn av godkjend yrkesskade eller yrkessjukdom, kan du få uføretrygda berekna etter eigne reglar dersom dette gir ei høgare utbetaling.

Du kan også få uføretrygd for uføregrad ned til 30 prosent. Dei alminnelege vilkåra om medlemskap i folketrygda gjeld heller ikkje.