Honnørkort

  • ringe oss på telefon 55 55 33 33, tasteval 4 (Alternativet «Gjelder det uføretrygd»), eller
  • bestille nytt honnørkort via tenesta Skriv til oss