Grunnpensjon, særtillegg og forsørgingstillegg blir beregnet i forhold til trygdetid. Full trygdetid er 40 år (folketrygdloven § 3-5).

For å opparbeide trygdetid må man ha vært medlem av folketrygden.

Som trygdetid regnes:

  • tidsrom fra og med den måneden medlemmet fylte 16 år til og med det året medlemmet fylte 66 år.
  • kalenderår der medlemmet fyller 67, 68 og 69 år og opptjener pensjonspoeng
  • kalenderår som medlemmet har opptjent pensjonspoeng