Trygdetid

  • tidsrom fra og med den måneden medlemmet fylte 16 år til og med det året medlemmet fylte 66 år.
  • kalenderår der medlemmet fyller 67, 68 og 69 år og opptjener pensjonspoeng
  • kalenderår som medlemmet har opptjent pensjonspoeng